Clients

Magazines & Press
- MONOCLE Magazine
- The New York Times
- Das Magazin
- Przekrój
- Gazeta Wyborcza (Agora)
- Wysokie Obcasy (Agora)
- FUTU Magazine
- Design Alive Magazine
- Co Jest Grane
- SZUM Magazine
- MONITOR Magazine
- Res Publica
- Zwykle Zycie Magazine
- Visegrad Insight
- PHOTO+
- WAW Magazine
- C'est La Vie Magazine
- ZNAK Magazine

NGOs
- Greenpeace
- Amnesty International
- ClientEarth
- Towarzystwo Inicjatyw Tworczych "ę" / The Association of the Creative Initiatives "ę"
- Helsinska Fundacja Praw Czlowieka / Helsinki Foundation for Human Rights
- European Foundation Centre
- Stefan Batory Foundation
- Centrum Edukacji Obywatelskiej / Center for Citizenship Education
- Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce / Academy for the Development of Philanthropy in Poland
- Stowarzyszenie Klon/Jawor ngo.pl
- Fundacja Form i Ksztaltow
- Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komenskiego
- Fundacja J&S Pro Bono Polonie
- Fundacja Dzieci Niczyje
- Ashoka Polska
- Forum Darczyncow
- Federacja Mazowia
- Fundacja BGK
- Fundacja Nutricia
- Fundacja Zielona Siec
- Fundacja Udaru Mozgu
- Fundacja Civis Polonus

Companies & Institutions:
- IKEA Poland
- FCA Fiat Chrysler Automobiles (Jeep / Alfa Romeo)
- 4F
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji / Foundation for the Development of the Education System
- POLIN Muzeum Historii Zydow Polskich / POLIN Museum of the History of Polish Jews
- Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
- Narodowy Instytut Audiowizualny / National Audiovisual Institute
- Stowarzyszenie Filmowców Polskich / Polish Filmmakers Association
- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
- Polski Instytut Dyplomacji / Polish Institute of Diplomacy
- TELEMARK
- Pietrzak Sidor & Wspolnicy / Pietrzak Sidor & Partners
- Nutricia / Danone
- Hem (Vitra)
- Parasol Projects
- rzeczyobrazkowe.pl
- WWAA Architects
- Futu Creative
- Macoscope
- Spark Solutions
- Lava Films
- Bouygues Immobilier